LABORATOR DE CONTROL NEDISTRUCTIV

CONTROL CU RADIAȚII PENETRANTE

RT este o metodă de detectare a defectelor interne în diverse materiale şi configurații.

Principiul metodei:

 • Metoda se bazează pe faptul că radiaţiile ionizante (X sau gamma) pot traversa materia fiind în acelaşi timp  atenuate de aceasta, în funcţie de grosimea traversată.
 • Radiaţiile care întâlnesc un gol în materialul traversat sunt mai puţin atenuate, impresionând mai puternic un ecran sensibil la radiaţii (film fotografic sau ecran fluorescent).

Oferim control cu radiații X, metoda cu film radiografic. Suntem autorizați CNCAN pentru lucrul în laboratorul propriu, dar și în exterior, la sediul clienților noștri.

CONTROL CU CURENȚI TURBIONARI

ET detectează discontinuităţi de suprafaţă și imediat sub suprafața materialelor conductive. Prin această metodă se pot de asemenea sorta materiale, se poate măsura grosimea de perete, se poate determina grosimea straturilor de acoperire.

Principiul metodei:

 • Pentru a putea induce curenţi turbionari într-un material conductiv, e necesar ca pe suprafaţă să se amplaseze o bobină alimentată în curent alternativ.
 • Curenţii turbionari induşi în piesă modifică la rândul lor câmpul magnetic al bobinei, fenomen sesizat de circuitele electronice ale aparaturii.
 • Curenţii turbionari care întâlnesc o discontinuitate vor suferi o modificare, sesizată şi de câmpul magnetic al bobinei şi apoi afişată sub forma unui semnal pe un ecran.

CONTROL CU ULTRASUNETE

UT este o metodă prin care se pot detecta  discontinuităţi în profunzimea materialului, până la adâncimea de 6-7 metri. Metoda este foarte sensibilă la defecte mici, şi poate determina cu o bună precizie amplasarea şi mărimea defectului.

Principiul metodei:

 • Este o metodă NDT care se bazează pe introducerea unor unde sonore de frecvenţă ridicată în materialul inspectat. 
 • Aceste unde suferă o pierdere de energie (atenuare), dar şi fenomene de reflexie sau refracţie. 
 • Partea reflectată a undei poate fi detectată şi analizată pentru a obţine date despre prezenţa unei discontinuităţi.

CONTROL MAGNETIC

MT este o metodă de detectare a discontinuităţilor deschise la suprafaţă sau situate imediat în apropierea suprafeţei, pe obiecte care se pot magnetiza.

Principiul metodei:

 • Obiectul este magnetizat, iar în jurul zonelor cu discontinuităţi apare un aşa numit „câmp de scăpări” unde densitatea liniilor de flux magnetic este mult mai mare decât în materialul fără discontinuități.
 • Prin aplicarea unor particule foarte fine din material magnetic, acestea vor fi atrase de câmpul de scăpări, evidenţiind foarte bine discontinuitatea.

Oferim control magnetic pe instalație fixă, în laboratorul propriu, și cu jug magnetic, la sediul clientului.

CONTROL CU LICHIDE PENETRANTE

PT detectează discontinuități deschise, la suprafață, în orice material (cu excepția celor poroase).

Principiul metodei:

 • Pe suprafața produsului se aplică un lichid penetrant, care intră în eventualele discontinuități ca efect al fenomenului de capilaritate.
 • Surplusul de penetrant se îndepărtează.
 • Suprafața se usucă.
 • Suprafața se usucă.

Oferim control PT cu contrast de culoare și fluorescent, atât în instalația din laboratorul propriu, cât și la sediul clientului.